Výhody dětských houpadel

Bezpečnost uživatele

Naše výrobky jsou certifikované u renomované společnosti TU̎V SÜD Czech a plně vyhovují přísným normám ČSN EN 1176:2009 a ČSN EN 1177:2009.

Atraktivní design

Každý človíček je originál. Naším cílem je vytvořit originální tvary a motivy. Kombinací barev a tvarů chceme ukázat těm nejmenším, co vše je možné vyrobit.

Kvalitní materiály

K výrobě používáme pouze kvalitní materiály a komponenty. Tělo vyrábíme z makromolekulárního polyetylenu HDPE s přísadami zvyšujícími odolnost vůči UV záření. Materiál je probarvený v celé tloušťce. Neabsorbuje vodu, odolává plísním a bakteriím. Plast splňuje přísnou normu pro bezpečnost hraček. Pružina je zhotovena ze speciální oceli, vyznačující se dobrou pružností v ohybu. Povrchovou úpravu tvoří prášková barva - komaxit. Kovové díly přicházející do styku se zeminou (základna, kotvící noha) jsou žárově zinkovány. Ostatní kovové díly upravujeme zinkem galvanickou metodou a následně komaxitem. K uzavření hlavic šroubů a matic používáme bezpečnostní krytky. Po montáži nelze krytku odstranit bez použití nářadí.

Profesionální zpracování

Při výrobě houpadel využíváme letitých zkušeností v obrábění plastu a příbuzných materiálů.

Certifikát, Prohlášení o shodě

Vyobrazení certifikátu a Prohlášení o shodě. Prohlášení bude bez podpisu.

Objednávky, doprava, dodací termíny

Objednávky přijímáme elektronickou cestou, na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech. Přijatou objednávku potvrdíme a současně sdělíme termín dodání. Tento potvrdíme v den předání houpadla přepravní službě. Dopravu houpadel zajišťujeme přepravní službou. Cena dopravy je v rozmezí 500 - 700,-Kč včetně DPH za jedno houpadlo (určující je typ houpadla a vzdálenost místa určení). Doba dodání výrobků je zpravidla 14 dnů. V případě skladových zásob může být doba kratší, nebo také delší v závislosti na množství objednávek a vytíženosti výroby. Pro aktuální dodací termíny je nejlépe se informovat tel. či e-mailem.

Záruka, servis, dostupnost náhradních dílů

Záruka je poskytována dle právního řádu ČR v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady a poškození vzniklé při výrobě či na vadu materiálu.

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení užíváním výrobku, které vyplývá z podstaty výrobku a jeho užití. Poškození nebo zničení působením přírodních sil - padající předměty, povodeň atd. Úmyslné poškození - vandalismus. Nesprávné užívání výrobku - např. nepřípustným zatížením, působením páky atd.

Důležité upozornění!
Poškozené nebo zničené díly je možno vyměnit pouze za originální díly dodané výrobcem nebo jeho smluvním partnerem. Ve výjimečných případech je dovoleno nahradit díly jinými, avšak pouze s písemným souhlasem výrobce. V případě porušení pozbývá kupující výhody záruky na výrobek. Při reklamaci se výrobce zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem.

Výrobce garantuje dostupnost náhradních dílů 5 let po ukončení výroby daného typu výrobku. Seznam náhradních dílů zašleme na vyžádání.

Základní informace o montáži

Podle přiloženého Návodu k montáži, můžete snadno svépomocí houpadlo zabudovat do země. Montáž se provádí tzv. suchou cestou - bez betonování. Nejdříve vyhloubíte otvor o stranách 60 x 60 cm a hloubce 55 cm. Dno výkopu srovnáte do roviny tak, aby podkladová deska dosedla pokud možno celou plochou. Vložte houpačku do výkopu a usaďte tak, aby sedák byl ve vodorovné poloze. Toho docílíte úpravou dna výkopu. Pak vsypte přibližně 10 cm zeminy a udusejte. Tento proces opakujte, dokud nebude zemina dosahovat úrovně okolního terénu.

Vhodné umístění

Houpačka na pružině je určena těm nejmenším. Při návrhu dětského hřiště mějme tedy na paměti jeho umístění poblíž pískoviště, vahadlové houpačky nebo například posezení pro maminky. Terén musí být rovný a případné nerovnosti odstraněny, aby se děti mohly bezpečně pohybovat. Nepřípustné jsou rovněž vyčnívající části ( kořeny, pařezy, kameny, kovové prvky, zbytky zdiva či základů atd. ) Odstraněny musí být také překážky, které se nachází méně než 220 cm v prostoru nad herním zařízením ( např. větve stromů ).

Povrch dětského hřiště

Každý herní prvek musí mít dle ČSN EN 1176 kolem sebe ochrannou zónu tzv. dopadovou plochu. Materiál tvořící dopadovou plochu musí splňovat normu ČSN EN 1177. Výchozím ukazatelem pro stanovení druhu materiálu, který musí být použit je tzv. výška pádu. Ta je stanovena u každého herního prvku dle normy ČSN EN 1176.

Například:
věž se skluzavkou - nejvyšší místo k stání.
kolotoč k sezení - sedák
vahadlová houpačka - sedák v nejvyšší poloze při pohybu houpačky

U houpačky na pružině je to výška sedáku nad hracím povrchem. Pro toto herní zařízení je dostačující dobře udržovaný trávník. Mohou být ovšem použity i jiné materiály, které se používají především u herních prvků s vyšší výškou pádu.

Patří se zejména:
písek o zrnitosti 0,2 - 2 mm ( musí být zbavený jílovitých částic )
štěrk o zrnitosti 2 - 8 mm ( musí být zbavený jílovitých částic )
dřevní štěpka 5 - 30 mm
drcená kůra 20 - 80 mm
pryžová dlažba určená pro tyto účely

Pokyny pro správné užívání výrobku

Pro bezpečné užívání výrobku je třeba dbát určitých zásad a návyků. To platí u všech herních zařízení. Než malému uživateli dovolíte vydovádět se, proveďte vizuální kontrolu zařízení a jeho okolí. Zvýšenou pozornost dejte především na dopadovou plochu, zejména trávník. Mohou se zde nacházet střepy, injekční stříkačky a jiné nebezpečné předměty.

Zkontrolujte herní zařízení. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte odpovědnou osobu, aby mohla být sjednána náprava. Jméno odpovědné osoby a kontakt je součástí provozního řádu. Ten musí být viditelně umístěn na každém hřišti. Herní zařízení užívejte způsobem, který upravuje provozní řád dětského hřiště. Herní zařízení je zakázáno používat, když je kluzké či namrzlé. Totéž platí v případě, kdy zařízení je možno užívat, ale dopadová plocha je promrzlá a nemůže plnit svou ochrannou funkci - v takovém případě se může svými vlastnostmi blížit např. betonu.

V zimním období je na místě zvýšená opatrnost při kontaktu pokožky s kovovými součástmi herního zařízení (může dojít k přimrznutí a následnému bolestivému zranění). Naopak při přímém působení sluneční energie na kovové součásti může docházet k nadměrnému zahřívání. To může mít v krajním případě za následek i popálení. Proto je vhodné před použitím herního zařízení ujistit se letmým dotykem kovového dílu o tom, že je možné ho bezpečně užívat.